دریافت فایل با موضوع(تحقیق در مورد فرار مالياتي چيست )

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 8 صفحه قسمتی از متن .docx : در بيشتر كشورها، بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت، از طريق ماليات تامين مي شود. سهم ماليات از كل درآمدهاي عمومي تحقیق در مورد فرار مالياتي چيست |1555307|qox34046393|تحقیق در مورد فرار مالیاتی چیست ,فرار مالیاتی چیست,دانلود تحقیق در مورد فرار مالیاتی چیست ,فرار,مالیاتی,چیست
در این پست قصد معرفی فایل تحقیق در مورد فرار مالياتي چيست را داریم با ما همراه باشید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

قسمتی از متن .docx :

در بيشتر كشورها، بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت، از طريق ماليات تامين مي شود. سهم ماليات از كل درآمدهاي عمومي در ميان كشورها، متفاوت است و ميزان آن بستگي به سطح توسعه و ساختار اقتصادي آنها دارد. در اين ميان، فرار مالياتي و گريز از ماليات در كشورها باعث شده است تا درآمدهاي مالياتي كشورها، همواره از آنچه كه برآورد مي شود كمتر باشد و تمامي كشورها تلاش خود را براي كاهش اين دو پديده به كار مي گيرند يا از طريق اصلاح نظام مالياتي، به چاره جويي برمي خيزند. فرار مالياتي چيست؟ هرگونه تلاش غيرقانوني براي پرداخت نكردن ماليات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عوايد و منافع مشمول ماليات به مقامات مسئول ، فرار خوانده می شود . تعريف فرار مالياتي، براي انواع ماليات ها يكسان است. در فرار مالياتي، به رغم تطبيق فعاليت با قوانين، در اجراي فعاليت یک يا چند ضابطه مصوب مراجع ذي ربط تعمداً ناديده گرفته مي شود. تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي تمايز مفهومي بين فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات به قانوني يا غيرقانوني بودن رفتار مؤديان مربوط مي شود . فرار مالياتي، يك نوع تخلف از قانون است. وقتي كه يك مؤدي مالياتي از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهاي حاصل از كار يا سرمايه خود كه مشمول پرداخت ماليات مي شود ، امتناع مي كند ، يك نوع عمل غير رسمي انجام مي دهد كه او را از چشم مقامات دولتي و مالياتي كشور دور نگه مي دارد. اما در اجتناب از ماليات، فرد نگران نيست كه عمل او افشا شود . اجتناب از ماليات ، از خلاCهاي قانوني در قانون ماليات ها نشات مي گيرد. در اينجا فرد به منظور كاهش قابليت پرداخت ماليات، خود دنبال راه هاي گريز مي گردد . مثلاً درآمدهاي نيروي كار را در قالب درآمد سرمايه نشان مي دهد كه از نرخ پايين تري براي ماليات برخوردارند. در اجتناب از ماليات ، مؤدي مالياتي دليلي ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا كه او الزاماً تمامي مبادلات خود را با جزئيات آن البته به شكل غير واقعي، ياددا شت و ثبت مي كند. در واقع ، عوامل اقتصادي با استفاده از روزنه هاي قانون ماليات و بازبيني در تصميمات اقتصادي خود تلاش مي كنند تا بدهي مالياتي خود را كاهش دهند. از آنجا كه اجتناب از پرداخت ماليات فعاليتي به ظاهر قانوني است، از اين رو بيشتر از فرار مالياتي در معرض ديد است. به عبارت ديگر ، اجتناب از ماليات ، يك نوع سوء استفاده رسمي از قوانين مالياتي است. اين مقوله به بررسي و يافتن راه هاي گريز از پرداخت ماليات در قوانين مالياتي مرتبط مي شود كه مؤديان به آن وسيله خود را به نحوي از افراد مشمول ماليات كنار مي زنند. مثلاً تبادل درآمد نيروي كار به درآمد سرمايه كه نرخ كمتري از ماليات را به همراه دارد، مثالي از اجتناب مالياتي است. به عنوان مثال، فرض كنيد بر فعاليتي چون فروش دوچرخه، ماليات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده اي براي پرداخت ماليات كمتر ، دوچرخه كمتري بفروشد، رفتار وي بر پايه اجتناب از ماليات است. اگر همين فروشنده براي پرداخت كمتر ماليات ، ميزان فروش دوچرخه را كمتر از مقدار واقعي آن به اداره ماليات گزارش كند، رفتار وي فرار از ماليات قلمداد مي شود. بنابراين اجتناب مالياتي ، قانوني و براي كاهش تعهدات مالياتي فرد با دور زدن قانون يا استفاده كامل از ظرايف قانوني است ، اما تقلب يا فرار مالياتي، غيرقانوني و مبادرت عمدي به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غيرواقعي درآمد و فروش ، كسورات و تنظيم اظهارنامه ها است. نظام مالياتي در شرايط آرماني، بايد قابليت مقابله با هر دو نوع فرار مالياتي را داشته باشد. زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي بررسي هاي مختلف نشان مي دهد شايع ترين زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي چنين است: 1 – عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه: فرهنگ مالياتي، مجموعه اي از طرز تلقي ، بينش و عكس العمل افراد در قبال نظام مالياتي است. به عبارت ديگر طرز تلقي ، بينش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش هاي اجتماعي ، قوانين جاري و ميزان تحصيلات و آگاهي ، از جمله عواملي هستند كه فرهنگ مالياتي را شكل مي دهند. 2 – عدم مبادله كامل اطلاعات و نبودن سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات 3 - تشخيص علي الراCس و وجود ضعف در اجراي آن 4 – عدم استقبال از تسليم اظهارنامه هاي مالياتي و ضعيف بودن ضمانت هاي اجرايي: ارسال نكردن اظهارنامه، دلايل گوناگوني دارد. رايج ترين دليل عدم ارسال، مي تواند اين باشد كه در صورت به روز نبودن ثبت مؤدي، بهترين امكان براي ارسال نكردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت ماليات فراهم شده است. دليل ديگر عدم برخورد قاطع ماموران مالياتي است كه آن هم مي تواند به دليل عدم آشنايي و عدم تسلط كافي ماموران مالياتي به قوانين مالياتي و نداشتن مهارت كافي دراجراي آنها باشد. 5 - تاخير در وصول ماليات 6 – عدم شناخت مؤديان و مستند نبودن ميزان درآمد آنها 7 – وجود معافيت هاي وسيع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخي سياست هاي حمايتي مالياتي و معافيت هاي مالياتي، راه فرار مالياتي را باز مي كنند و در صورتي كه در سيستم اطلاعات كارآمد نيز در نظام مالياتي موجود نباشد ، فرار مالياتي گسترش مي يابد. همچنين با اعطاي معافيت هاي مالياتي، گروهي از پرداخت ماليات معاف مي شوند و اين امر به كاهش درآمدهاي مالياتي دولت منجر مي شود. بنابراين ، اگر اعطاي معافيت ها با دقت لازم صورت نگيرد ، دولت براي كسب درآمد مالياتي مورد نظر ، فشار سنگيني را بر گروه هاي ديگر جامعه وارد مي كند. يعني براي جبران بخش خالي كاسه درآمد مالياتي ، ميزان نرخ هاي مالياتي بيشتري ، بر گروه هايي كه از معافيت هاي مالياتي بهره مند نيستند ، تحميل خواهد شد. بي ترديد اعطاي معافيت هاي مالياتي گسترده ، به ناكارايي نظام مالياتي و ضعف نظام اجرايي مالياتي منجر مي شود. اندازه گيري فرار مالياتي در ايران در سال هاي اخير ، در بعضي از كشورها ، دولت ها و محققان سعي در اندازه گيري ميزان فرار مالياتي ، براي ماليات هاي خاص و نيز براي كل سيستم مالياتي داشته اند . ليكن اندازه گيري ميزان دقيق فرار مالياتي در كشور ايران، با مشكلاتي روبه رو بوده است كه از اهم موانع در راه تخمين فرار مالياتي مي توان به موارد زيراشاره كرد: 1 – ناتواني در استفاده از روش هاي مستقيم اندازه گيري ( چرا كه مردم مقادير فرار ماليات شان را ابراز نمي كنند) 2 – انجام نشدن تحقيق جامع در مورد ميزان فرار مالياتي در هر يك از شاخه هاي مشمول ماليات در ايران. 3 – تفاوت تعاريف بين المللي ماليات با تعاريف ماليات در ايران ، به نحوي كه برخي از درآمدهايي كه در ايران جزو درآمدهاي مالياتي محسوب نمي گردد، در ساير كشورها سهم عمده اي از درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص داده است. 4 – عدم تطبيق آمارهاي مراكز مختلف 5 – محرمانه بودن اطلاعات مربوط اما با اين حال به دليل آثار سوئي كه فرار مالياتي بر اقتصاد كشور دارد ، به توجه و بررسي بيشتري در اين زمينه نياز است. به طور كلي ، فرار مالياتي سبب مي شود كه درآمدهاي مورد نياز دولت براي هزينه هاي دولت تامين نگردد و در نتيجه خدماتي كه دولت مي بايد آن را فراهم سازد ، در حد مورد نياز و باكيفيت ارائه نشود. كارت بازرگاني ، كد اقتصادي و فرار مالياتي يكي از عوامل مؤثر بر فرار مالياتي در ايران كه به همان بحث ضعف قوانين و مقررات بر مي گردد، سوء استفاده از كارت بازرگاني و كد اقتصادي توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مكرر قانون ماليات مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالياتي كشور مجاز شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي صادر كند. شايان ذكر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لايحه ماليات بر ارزش افزوده ، بحث كارت اقتصادي هم مطرح شد. اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در صورتي امكان پذير است كه تمامي مؤديان شناسايي شوند و لازمه اين كار استفاده از سيستم هاي مكانيزه در تمامي امور است. به اين ترتيب براي اين كه شناسايي مؤديان به آساني صورت گيرد مقرر شد تا به هر مؤدي يك كد اقتصادي اختصاص يابد كه البته قبلاً كدپستي و كد ملي مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص كد اقتصادي همراه با اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده آغاز شود و براي شروع، تصميم گرفته شد تا 1000 شركت مهم، كد بگيرند. بر اين اساس، آن دسته از مؤديان مالياتي كه توسط وزارت دارايي اسامي آنها اعلام مي شود بايد كد اقتصادي مي گرفتند و اگر مبادرت به اين كار نمي كردند، بايد بخشي از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جريمه پرداخت مي كردند. اگر مؤدي براي بار دوم از گرفتن كد امتناع مي كرد، فعاليت او تعطيل مي شد و...... به اين ترتيب، كد اقتصادي منشاء ايجاد يك بازار كاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلي براي سودجويان شد. مثلاً شركت ها به نام كاركنان خود كد اقتصادي مي گرفتند و معاملات خود را بدون اينكه در جايي ثبت كنند، انجام مي دادند و وزارت دارايي هم كاري نمي توانست انجام دهد. دليل آن هم اين بود كه كد به نام افراد ديگري بود كه عموماً اموالي براي توقيف كردن نداشتند. اين بازار به حدي رونق گرفت كه نرخ معاملات نيز براساس با كد و بدون كد اقتصادي انجام مي شد. علاوه بر اين، از آنجا كه برخي مؤسسات از پرداخت ماليات و...معاف بودند ، برخي از بازرگانان با تباني با چنين مؤسساتي، از كد اقتصادي آنها براي معاملات خود استفاده مي كردند. علاوه بر اينها ، صدور برخي دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتني بر عدم دريافت ماليات علي الحساب از واردكنندگان داراي كارت بازرگاني كه با هدف همراهي با بازرگانان واقعي در هنگام ورود كالا به كشور و جلوگيري از افزايش قيمت كالاها صادر شد، به سوء استفاده بيشتر از كارت ها و فرار مالياتي دامن زد. بعدها، براي جلوگيري از سوء استفاده هاي بيشتر، براي اخذ كد اقتصادي، محدوديت هايي پديد آمد. به اين ترتيب كه مثلاً اخذ كد اقتصادي منوط به داشتن مغازه و محل كسب و... بود و از آنجا كه برخي بازرگانان و تجار نمي توانستند كد اقتصادي دريافت كنند، اعتراض ها شروع شد. در اين حال، برخي از گزارش هاي رسمي و غير رسمي حاكي از فرار مالياتي بسيار بالا فقط از ناحيه سوء استفاده از كد اقتصادي است و به اين ترتيب به نظر مي ر سد، مسئولان امر بايد در اجراي سريع تر طرح جامع مالياتي يا نظام ماليات برارزش افزوده، گام هاي اساسي بردارند.

تحقيق حاضر بمنظور بررسي علل فرار مؤديان مالياتي از پرداخت ماليات متعلقه با توجه به توانائي پرداخت مؤديان مالياتي تنظيم گرديده است . ضرورت انجام آن از آنجا ناشي مي‌شود كه عوامل گوناگوني ممكن است در فرار مؤديان مالياتي از پرداخت ماليت مؤثر باشد ولي پي بردن به عمده‌ترين اين مسائل از اهداف اين پژوهش است به احتمال زياد نتايج اين تحقيق سازمانهاي ناظر و مسئول در امر اخذ ماليات را ياري خواهد نمود. از آنجائي كه درآمدهاي عمومي كشور بيشتر متكي به درآمدهاي نفتي است و دير يا زود اين منبع سرشار درآمد تقليل خواهد يافت و دولت ناچار است براي انجام وظايف گوناگونش منابع ديگري جايگزين آن نمايد، لذا دورنماي دستيابي به درآمدهاي مالياتي كه از مطمئن‌ترين منابع درآمد عمومي هر كشور است از اهميت بالائي برخوردار مي‌شود. علاوه بر آن شناخت و اخد ماليات يكي از ابزارهاي مهم سياست مالي هر دولت و جامعه بشمار مي‌آيد. لذا مطالعه گذشته، حال و آينده آن در كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است .

دانشگاه علامه طب

چندي‌ است‌ كه‌ در باب‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ سخن‌ بسيار بعلل‌ نپرداختن‌ ماليات‌

راستي‌ چرا مردم‌ به‌ طيب‌ خاطر ماليات‌ خود را نمي‌پردازند؟ در اينجا به‌ چند علت‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌:

1ـ برخي‌ را عقيده‌ براين‌ است‌ كه‌ چون‌ بعد از حكومت‌ علي‌ عليه‌ السلام‌ همة‌ حكومت‌ ها، حكومت‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و پرداخت‌ ماليات‌ كمك‌به‌ تحكيم‌ آن‌ حكومت‌ ها تلقي‌ مي‌شده‌ و مراجع‌ عظام‌ و علماي‌ دين‌ مردم‌ را از دادن‌ ماليات‌ نهي‌ مي‌كرده‌ اند، لذا انگيزة‌ فرار از ماليات‌ به‌صورت‌ يك‌ امر ديني‌ درآمد و با ساير امور شرعي‌ گره‌ خورد و به‌ شكل‌ نوعي‌ خصلت‌ و طبيعت‌ ثانوي‌ يا عادت‌ درآمده‌ است‌.

2ـ بعضي‌ بر اين‌ باورند كه‌ علت‌ فرار از پرداخت‌ ماليات‌ را بايد در عدم‌ شناخت‌ اهميت‌ و ضرورت‌ ماليات‌ و نقش‌ آن‌ در اقتصاد جستجوكرد. علي‌(ع‌) فرموده‌ است‌: «النّاس‌ُ اعداءُ ما جَهِلوا. مردم‌ دشمن‌ چيزي‌ هستند كه‌ به‌ آن‌ جهل‌ دارند. مفهوم‌ مخالف‌ اين‌ سخن‌ بزرگ‌ اين‌ است‌كه‌ مردم‌، دوست‌ و مدافع‌ علم‌ و شناخت‌ خود هستند. پس‌ اگر شناخت‌ كافي‌ و وافي‌ از ماليات‌ داشته‌ باشند، رفتاري‌ بهتر و معقول‌ تر نسبت‌ به‌آن‌ خواهند داشت‌.

3ـ عده‌اي‌ مي‌گويند چون‌ هنوز مكانيزم‌ هاي‌ بايسته‌ و درستي‌ در اقتصاد كشور تعبيه‌ نشده‌ و امكان‌ رديابي‌ و شناسائي‌ و ثبت‌ درآمدهادر مقاطع‌ ايجاد آن‌ ها وجود ندارد، لذا كتمان‌ درآمد واقعي‌ و به‌ تبع‌ آن‌ فرار از پرداخت‌ ماليات‌ براي‌ صاحبان‌ درآمدهاي‌ سرشار براحتي‌ميسر است‌.

4ـ سرانجام‌، دسته‌ اي‌ از دست‌ اندركاران‌، تقابل‌ و عدم‌ تفاهم‌ و اعتماد في‌مابين‌ ماموران‌ تشخيص‌ و موديان‌ مالياتي‌ را علت‌ اصلي‌ فرار ازماليات‌ مي‌دانند؛ چه‌، موديان‌ مالياتي‌ براين‌ باورند كه‌ حتي‌ اگر درآمدهاي‌ واقعي‌ خود را در دفاتر قانوني‌ ثبت‌ و اسناد و مدارك‌ مربوط‌ به‌ آن‌را مطابق‌ با واقع‌ تنظيم‌ و تحرير نمايند و درآمد مشمول‌ ماليات‌ واقعي‌ را در اظهارنامه‌ مالياتي‌ ابراز دارند، بازهم‌ مورد قبول‌ ماموران‌تشخيص‌ ماليات‌ قرار نخواهد گرفت‌ و آنان‌ اصل‌ را بر عدم‌ صحت‌ اين‌ اظهارات‌ خواهند گذاشت‌. لذا سعي‌ مي‌كنند كه‌ دفاتر قانوني‌ واظهارنامه‌ متكي‌ به‌ آن‌ را طوري‌ تنظيم‌ كنند كه‌ ماموران‌ تشخيص‌ قادر به‌ دست‌ يابي‌ به‌ واقعيت‌ امر نباشند و ماليات‌ واقعي‌ آنان‌ را تشخيص‌ندهند. از سوي‌ ديگر، ماموران‌ تشخيص‌ نيز عقيده‌ دارند كه‌ موديان‌ مالياتي‌ اعتقادي‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ ندارند و سعي‌ در كتمان‌ درآمدواقعي‌ خود دارند و براي‌ اين‌ كار دست‌ به‌ هر حيله‌ اي‌ مي‌زنند و حتي‌ گاهي‌، برخي‌ از آنان‌ دفاتر مخصوصي‌ براي‌ ارائه‌ به‌ وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارائي‌ تنظيم‌ مي‌كنند.

بدين‌ ترتيب‌، درآمد مشمول‌ ماليات‌ در هاله‌ اي‌ از ابهام‌ و تيرگي‌ فرو مي‌رود و تشخيص‌ صحيح‌ آن‌ به‌ سختي‌ امكان‌ پذير مي‌گردد. به‌همين‌ دليل‌، بسيار اتفاق‌ مي‌افتد كه‌ ماليات‌ هاي‌ تشخيص‌ شده‌ توسط‌ حوزه‌ هاي‌ مالياتي‌ بيش‌ از ميزان‌ واقعي‌ شود و فرايند به‌ قطعيت‌ رسيدن‌آن‌ مدت‌ ها به‌ طول‌ انجامد و چه‌ بسا زيادي‌ ماليات‌ قطعي‌ شده‌ كسب‌ و كار افراد زيادي‌ را دچار نكث‌ ساخته‌ و موجبات‌ پريشاني‌ آنان‌ رافراهم‌ سازد و در بلندمدت‌ ريشه‌ هاي‌ توليد و فعاليت‌ هاي‌ اقتصادي‌ را خشك‌ كند و زيان‌ جبران‌ ناپذيري‌ به‌ رشد و توسعة‌ اقتصادي‌ واردآورد.

وقتي‌ اين‌ بينش‌ مدت‌ ها در ميان‌ طرفين‌ ادامه‌ يابد، فرهنگ‌ فرار از ماليات‌ بجاي‌ فرهنگ‌ پرداخت‌ داوطلبانة‌ ماليات‌، ريشه‌ مي‌گيرد و درنتيجه‌، درآوردن‌ ريشة‌ اين‌ و غرس‌ نهال‌ و ريشه‌ دواندن‌ آن‌ به‌ مدت‌ ها وقت‌ نياز دارد.

مفهوم‌ فرهنگ‌

فرهنگ‌ مفهومي‌ است‌ كه‌ به‌ معاني‌ گوناگوني‌ به‌ كار رفته‌ است‌. فرهنگ‌ معين‌ كلمة‌ فرهنگ‌ را چنين‌ معني‌ كرده‌ است‌: «ادب‌، تربيت‌، دانش‌،علم‌، معرفت‌ و مجموعة‌ آداب‌ و رسوم‌ و...».

يكي‌ از معاني‌ فرهنگ‌ را مي‌توان‌ راه‌ و رسم‌ و وسائل‌ زندگي‌ كه‌ در ميان‌ افراد جامعه‌ رايج‌ است‌ و به‌ طور مستقيم‌ يا غير مستقيم‌، از طريق‌تعليم‌ وتربيت‌ از يك‌ نسل‌ به‌ نسل‌ بعدي‌ منتقل‌ مي‌شود، دانست‌. در اين‌ نقل‌ و انتقال‌ معمولاً هم‌ اجزاء و هم‌ كل‌ فرهنگ‌ تغيير مي‌پذيرد.

غالباً فرهنگ‌ را به‌ فرهنگ‌ مادي‌ و غيرمادي‌ تقسيم‌ مي‌كنند.

1ـ فرهنگ‌ مادي‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ اي‌ از وسائل‌، ابزار و كليه‌ امكانات‌ مادي‌ و تكنولوژي‌ رايج‌ و معمول‌ در يك‌ جامعه‌.

2ـ فرهنگ‌ غيرمادي‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ اي‌ از زمينه‌ ها، گرايش‌ ها و مناسك‌ ديني‌، سلوك‌ اخلاقي‌، فكري‌ و ذهني‌، اقتصادي‌، شناخت‌تدابير فني‌ (تكنولوژي‌) زيباشناسي‌ و زيبائي‌شناسي‌، امور داوري‌ و قضائي‌ در ميان‌ اعضاء يك‌ جامعه‌.

فرهنگ‌ مادي‌ و غيرمادي‌ برهم‌ تاثير و تاثّر دارند. با تغيير فرهنگ‌ مادي‌ و پيشرفت‌ و تحول‌ ابزار كار و تكنولوژي‌، فرهنگ‌ معنوي‌ افرادنيز در تطابق‌ با آن‌ها و ايجاد شرائط‌ مناسب‌ براي‌ استفادة‌ از آن‌ ها تغيير مي‌كند. به‌ همين‌ ترتيب‌ است‌ وقتي‌ طرز تفكر، دانش‌ و ارزش‌ خاصي‌بر جامعه‌ حاكم‌ مي‌شود، فرهنگ‌ مادي‌ بر تطبيق‌ با شرائط‌ جديد تغيير مي‌پذيرد. اين‌ دو فرهنگ‌ يا به‌ عبارتي‌، دو بخش‌ از فرهنگ‌ جامعه‌،همواره‌ در كنار هم‌ و هماهنگ‌ باهم‌ به‌ عنوان‌ دو جزء از يك‌ كل‌ در تعامل‌ و تكاملند.

ه‌ ميان‌ مي‌آيد. گه‌ گاه‌ در رسانه‌ هاي‌ گروهي‌، در پانل‌ هاي‌ تبليغاتي‌ و نيز درسمينارها بحث‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ داغ‌ مي‌شود و سخناني‌ در توصيف‌ و تعريف‌ آن‌ گفته‌ مي‌شود، ولي‌ كمتر كسي‌ به‌ عمق‌ اين‌ قضيه‌ نفوذ مي‌كندو عوامل‌ تشكيل‌ دهندة‌ يك‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ صحيح‌ را شناسائي‌ كرده‌ و علل‌ و عوامل‌ وجودي‌ آن‌ را به‌ ژرف‌ مي‌كاود.

اصولاً فرهنگ‌ چيست‌ و فرهنگ‌ مالياتي‌ كدام‌ است‌؟ چرا مردم‌ ما مثل‌ بعضي‌ از كشورهاي‌ پيشرفته‌، خود، درآمد مشمول‌ ماليات‌ خود راتشخيص‌ نمي‌دهند و در مواعد قانوني‌ نسبت‌ به‌ ابراز آن‌ اقدام‌ نمي‌كنند و بدهي‌ مالياتي‌ خود را به‌ موقع‌ نمي‌پردازند؟ آيا كسي‌ در خوبي‌ واصالت‌ ملت‌ ما شك‌ دارد؟ با اين‌ كه‌ همة‌ آحاد ملت‌، كم‌ يا بيش‌، مي‌دانند كه‌ ماليات‌ يكي‌ از منابع‌ مهّم‌ و سالم‌ تامين‌ مالي‌ دولت‌ است‌ و بدون‌ آن‌بسياري‌ از طرح‌ ها و برنامه‌ هاي‌ دولت‌ به‌ زمين‌ مي‌ماند و از ساختن‌ زيربناهاي‌ كشور دست‌ مي‌كشد و از ارائه‌ خدمات‌ ارزنده‌ به‌ آن‌ها ناتوان‌مي‌گردد و در نهايت‌ به‌ زيان‌ همة‌ ملت‌ تمام‌ خواهد شد، پس‌ چرا مردم‌ ما به‌ اندازة‌ مردم‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ كه‌ خود درآمد مشمول‌مالياتشان‌ را محاسبه‌ و بدهي‌ مالياتي‌ خود را داوطلبانه‌ به‌ دولت‌ مي‌پردازند، نسبت‌ به‌ اين‌ امر خطير بي‌مبالات‌ هستند و چندان‌ پاي‌بندي‌ به‌آن‌ نشان‌ نمي‌دهند؟ آيا نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ كشور خود بي‌تفاوت‌ هستند؟ همه‌ مي‌دانيم‌ كه‌ چنين‌ نيست‌. زيرا ملت‌ شريف‌ ايران‌ اسلامي‌ درمقاطع‌ مختلف‌ سرنوشت‌ ساز و تاريخ‌ پرنشيب‌ و فراز كشور ـ بالاخص‌ بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ـ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ براي‌ سربلندي‌ واعتلاي‌ ميهن‌ اسلاتي‌ وعزت‌ و ناموس‌ و شرف‌ ابناي‌ اين‌ آب‌ و خاك‌ از هيچ‌ تلاشي‌ فروگذار نكرده‌، و از موانع‌ و گردنه‌ هاي‌ فتنة‌ اموال‌ واولادگذشته‌ و پاي‌ در مرز شهادت‌ و ايثار نهاده‌ و عزت‌ و سربلندي‌ و افتخار براي‌ آن‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ است‌. كمتر ملتي‌ است‌ كه‌ اين‌ چنين‌سخاوتمندانه‌ جان‌ و مال‌ و فرزند و خان‌ و مان‌ خود را در طبق‌ اخلاص‌ نهاده‌ و ايثارگرانه‌ تقديم‌ كند. پس‌ چه‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ چنين‌ نسبت‌ به‌پرداخت‌ داوطلبانه‌ ماليات‌ بي‌تفاوت‌ است‌ و سعي‌ در عدم‌ اظهار درآمدهاي‌ واقعي‌ و عدم‌ پرداخت‌ بدهي‌ مالياتي‌ خود به‌ دولت‌ مي‌كند؟ و حتي‌گاهي‌ براي‌ وصول‌ بدهي‌ كار به‌ اجرائيات‌ و ضبط‌ اموال‌ هم‌ مي‌رسد؟

علل‌ نپرداختن‌ ماليات‌

راستي‌ چرا مردم‌ به‌ طيب‌ خاطر ماليات‌ خود را نمي‌پردازند؟ در اينجا به‌ چند علت‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌:

1ـ برخي‌ را عقيده‌ براين‌ است‌ كه‌ چون‌ بعد از حكومت‌ علي‌ عليه‌ السلام‌ همة‌ حكومت‌ ها، حكومت‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و پرداخت‌ ماليات‌ كمك‌به‌ تحكيم‌ آن‌ حكومت‌ ها تلقي‌ مي‌شده‌ و مراجع‌ عظام‌ و علماي‌ دين‌ مردم‌ را از دادن‌ ماليات‌ نهي‌ مي‌كرده‌ اند، لذا انگيزة‌ فرار از ماليات‌ به‌صورت‌ يك‌ امر ديني‌ درآمد و با ساير امور شرعي‌ گره‌ خورد و به‌ شكل‌ نوعي‌ خصلت‌ و طبيعت‌ ثانوي‌ يا عادت‌ درآمده‌ است‌.

2ـ بعضي‌ بر اين‌ باورند كه‌ علت‌ فرار از پرداخت‌ ماليات‌ را بايد در عدم‌ شناخت‌ اهميت‌ و ضرورت‌ ماليات‌ و نقش‌ آن‌ در اقتصاد جستجوكرد. علي‌(ع‌) فرموده‌ است‌: «النّاس‌ُ اعداءُ ما جَهِلوا. مردم‌ دشمن‌ چيزي‌ هستند كه‌ به‌ آن‌ جهل‌ دارند. مفهوم‌ مخالف‌ اين‌ سخن‌ بزرگ‌ اين‌ است‌كه‌ مردم‌، دوست‌ و مدافع‌ علم‌ و شناخت‌ خود هستند. پس‌ اگر شناخت‌ كافي‌ و وافي‌ از ماليات‌ داشته‌ باشند، رفتاري‌ بهتر و معقول‌ تر نسبت‌ به‌آن‌ خواهند داشت‌.

3ـ عده‌اي‌ مي‌گويند چون‌ هنوز مكانيزم‌ هاي‌ بايسته‌ و درستي‌ در اقتصاد كشور تعبيه‌ نشده‌ و امكان‌ رديابي‌ و شناسائي‌ و ثبت‌ درآمدهادر مقاطع‌ ايجاد آن‌ ها وجود ندارد، لذا كتمان‌ درآمد واقعي‌ و به‌ تبع‌ آن‌ فرار از پرداخت‌ ماليات‌ براي‌ صاحبان‌ درآمدهاي‌ سرشار براحتي‌ميسر است‌.

4ـ سرانجام‌، دسته‌ اي‌ از دست‌ اندركاران‌، تقابل‌ و عدم‌ تفاهم‌ و اعتماد في‌مابين‌ ماموران‌ تشخيص‌ و موديان‌ مالياتي‌ را علت‌ اصلي‌ فرار ازماليات‌ مي‌دانند؛ چه‌، موديان‌ مالياتي‌ براين‌ باورند كه‌ حتي‌ اگر درآمدهاي‌ واقعي‌ خود را در دفاتر قانوني‌ ثبت‌ و اسناد و مدارك‌ مربوط‌ به‌ آن‌را مطابق‌ با واقع‌ تنظيم‌ و تحرير نمايند و درآمد مشمول‌ ماليات‌ واقعي‌ را در اظهارنامه‌ مالياتي‌ ابراز دارند، بازهم‌ مورد قبول‌ ماموران‌تشخيص‌ ماليات‌ قرار نخواهد گرفت‌ و آنان‌ اصل‌ را بر عدم‌ صحت‌ اين‌ اظهارات‌ خواهند گذاشت‌. لذا سعي‌ مي‌كنند كه‌ دفاتر قانوني‌ واظهارنامه‌ متكي‌ به‌ آن‌ را طوري‌ تنظيم‌ كنند كه‌ ماموران‌ تشخيص‌ قادر به‌ دست‌ يابي‌ به‌ واقعيت‌ امر نباشند و ماليات‌ واقعي‌ آنان‌ را تشخيص‌ندهند. از سوي‌ ديگر، ماموران‌ تشخيص‌ نيز عقيده‌ دارند كه‌ موديان‌ مالياتي‌ اعتقادي‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ ندارند و سعي‌ در كتمان‌ درآمدواقعي‌ خود دارند و براي‌ اين‌ كار دست‌ به‌ هر حيله‌ اي‌ مي‌زنند و حتي‌ گاهي‌، برخي‌ از آنان‌ دفاتر مخصوصي‌ براي‌ ارائه‌ به‌ وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارائي‌ تنظيم‌ مي‌كنند.

بدين‌ ترتيب‌، درآمد مشمول‌ ماليات‌ در هاله‌ اي‌ از ابهام‌ و تيرگي‌ فرو مي‌رود و تشخيص‌ صحيح‌ آن‌ به‌ سختي‌ امكان‌ پذير مي‌گردد. به‌همين‌ دليل‌، بسيار اتفاق‌ مي‌افتد كه‌ ماليات‌ هاي‌ تشخيص‌ شده‌ توسط‌ حوزه‌ هاي‌ مالياتي‌ بيش‌ از ميزان‌ واقعي‌ شودرشتی متن/ /

مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به موجب قوانین و به منظور پرداخت مخارج عمومی، اجرای سیاست های مالی و حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، از طریق اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود. گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مساله ای مهم و تاثیر گذار تبدیل کرده است. به گزارش کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی کارگروه تحولات اقتصادی ، کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می توان به طور اصولی در تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع، ثبات اقتصادی و تجهیز منابع مالی و تشکیل سرمایه برشمرد. بدین ترتیب، مشخص می شود برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد زمینه ساز تحقق اهداف چندگانه است. با این حال، هنگامی می توان نظام مالیاتی را کارآمد دانست که در جریان انتقال مالیات چهار نوع ویژگی رعایت شود. ‪ ۱‬پرداخت ها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب باشد، یعنی هر فرد با در نظر گرفتن کل درآمدهایش، رقمی به عنوان مالیات بپردازد. ‪ ۲‬مقادیر مالیات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و زمان و میزان پرداخت مالیات باید برای پرداخت کنندگان و سایر افراد قابل درک و مشخص باشد. ‪ ۳‬زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به شیوه ای باشد که برای پرداخت کننده مالیات کمترین میزان فشار وجود داشته باشد و در عین حال حقوق دولت نیز از بین نرود. ‪ ۴‬هزینه گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود و آنچه به صورت مالیات جمع آوری می شود به طور کامل در اختیار دولت و خزانه داری قرار گیرد. در حال حاضر، عقلایی کردن نظام مالیاتی، به صورت یکی از چالش های اصلی در بسیاری کشورهای جهان سوم در آمده است و لذا اصلاح این نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ** مشکلات نظام مالیاتی بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی و مقایسه نسبی آن با سایر کشورها به خوبی نشان داد که شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. این انحراف از شرایط بهینه، با شناسایی مشکلات حاکم در این نظام و ریشه های آن و سپس تلاش در جهت رفع هر یک، قابل حذف است. بدین ترتیب، ضروری است ابتدا به بررسی دقیق مشکلات حاکم در نظام مالیاتی پرداخته شود. طبق بررسی های به عمل آمده، اهم این مشکلات به صورت موارد زیر قابل ذکر هستند: ؟سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی؟ ؟سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های دولت؟ ؟سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقال های گسترده دارایی ها در طول سال؟ ؟بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به نسبت درآمدهای وصولی؟ ؟سهم اندک شرکت های غیردولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت های دولتی.مطالب دیگر:
📝ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله📝بررسی روشهای خاتمه قرارداد اختیار معامله📝آثار مالی انحلال نکاح از دیدگاه فقه و حقوق📝روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح از نگاه فقه و قوانین ایران📝بررسی انحلال نکاح و موجبات آن📝اثر انحلال نکاح در مهریه و مهر در انحلال نکاح منقطع📝بررسی مهریه به عنوان آثار مالی انحلال نکاح📝مهریه و چگونگی آن پس از انحلال نکاح📝نفقه و جهیزیه و چگونگی آن پس از انحلال نکاح📝بررسی نفقه و جهیزیه به عنوان آثار مالی انحلال نکاح📝تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله و چگونگی آنها پس از انحلال نکاح📝بررسی تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله به عنوان آثار مالی انحلال نکاح📝ارث و چگونگی آن پس از انحلال نکاح📝بررسی ارث به عنوان آثار مالی انحلال نکاح📝جزوه درس اصول و مقررات پیمان - مدیریت ساخت📝جزوه اصول روابط بین الملل دکتر خاوری📝پاورپوینت كار گروهي و مهارتهاي رهبري گروه📝برنامه زمانبندی پروژه ها با اکسل📝شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان📝مبانی نظری شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان📝پروپوزال شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان📝پرسشنامه شناسایی و بکارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان📝بررسی فقهی حقوقی معامله اعضا بدن انسان و مقایسه آن با قوانین انگلستان📝بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس📝مبانی نظری بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس